ผู้เขียน: orii

The First Purge ปฐมบทคืนล้างบาป

ชั่วโมง ที่อาชญากรรมทุกประเภทกลายเป็นสิ่งถูกกฎหมาย เบื้องหลังของทุกขนบธรรมเนียม ย่อมแฝงไปด้วยการปฏิวัติ ปีนี้ เราจะได้เป

อ่านอีก